De Kenniswerkplaats Jeugd Utrecht Stad is een samenwerking tussen verschillende organisaties. Onder andere de gemeente, hogeschool, universiteit en organisaties die jeugdhulp bieden. Daarnaast betrekken we ook zoveel mogelijk jeugdigen en ouders uit Utrecht om mee te doen. 

Het doel van de Kenniswerkplaats is dat alle jeugdigen in de stad Utrecht zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. Daarom proberen we met zoveel mogelijk jeugdigen en ouders samen te onderzoeken wat er verbeterd kan worden aan de hulp aan jeugdigen in Utrecht. 

We onderzoeken de volgende drie onderwerpen: 

1) Integrale hulp op het gebied van wonen, financiën en school. 
2) Onderliggende oorzaken die problemen veroorzaken en in stand houden. 
3) Samen leren om de bestaande hulp te blijven verbeteren.  

Wie zijn de doelgroep van de kenniswerkplaats?
De doelgroep van de kenniswerkplaats zijn alle inwoners van de stad Utrecht. Voor dit project richten we ons vooral op gezinnen die hulp of ondersteuning krijgen in Utrecht. We selecteren niet op bijvoorbeeld leeftijd, opleiding, inkomen of achtergrond. We letten wel op dat de mensen die meedoen aan het project, net zoals in het echt, van elkaar verschillen. 

Hoe worden jeugdigen en ouders betrokken?
Binnen de werkplaats denken jeugdigen en ouders mee over alles wat er gebeurt. De ervaringsdeskundige is degene die jeugdigen en ouders overal bij betrekt. We gaan op allerlei plekken enthousiaste jeugdigen en ouders zoeken om mee te werken. Ook gaan we jeugdigen en ouders vragen die hulp krijgen van jeugdhulporganisaties, en betrekken we jeugdigen en ouders en ervaringsdeskundigen uit ons eigen netwerk. 

We vinden het belangrijk dat jeugdigen en ouders zelf kiezen hoe ze mee willen doen. Op een manier die zij prettig vinden en over onderwerpen waar zij interesse in hebben. Denk hierbij aan meepraten tijdens bijeenkomsten, een interview geven, of zelfs een rol als medeonderzoeker. Als medeonderzoeker kun je bijvoorbeeld meehelpen met het bedenken van vragenlijsten, zelf interviews doen, of helpen een bijeenkomst te organiseren. 

Is er ook een vergoeding?
Iedereen die meedoet aan het project krijgt hiervoor een vergoeding. Reiskosten worden altijd vergoed. Daarnaast hebben we cadeaubonnen voor jeugdigen en ouders die ergens aan meedoen. Als mensen dat liever niet willen, of ze doen heel erg veel binnen de werkplaats, dan kijken we met hen wat een passende beloning kan zijn. Bijvoorbeeld het volgen van een cursus. 

Dus heb jij ervaringen en wil je deze graag met ons delen? App, bel of mail naar Anne van der Maas. 

Telefoonnummer: 06 19 41 86 96 
E-mail: [email protected] 

Samen hopen we met jou te werken aan het gezond en veilig opgroeien van alle jeugdigen in de stad Utrecht! 

Scroll naar top