Het KJUS zet in op het organiseren van een regionale kennisinfrastructuur, waarin het leren van elkaar centraal staat.  

Binnen de KJUS is ervoor gekozen om de kenniscyclus van de buurtteamorganisatie Lokalis, als lerende organisatie, te verbinden aan de werkwijze van de Kenniswerkplaats. Elk project van de KJUS kent een verbinding met deze kenniskring bij Lokalis. Ze worden benut om bestaande kennis in te brengen, onderzoeksgegevens te verzamelen, onderzoeksuitkomsten terug te koppelen en te verrijken of om kennisproductie uit de projecten te implementeren.  

Portaal en Platformfunctie

De Portaal & Platformfunctie (P&P) vertaalt vragen vanuit de praktijk en het beleid van de transformatie jeugd naar de kennisorganisaties. De P&P-functie valt uiteen in drie subfuncties: 

  1. het verhelderen en beantwoorden van vragen vanuit de praktijk en het beleid (vraagbaak);
  2. signaleren van kennisbehoefte en de vertaling naar een kennisagenda;
  3. het beschikbaar stellen van informatie over de activiteiten en (ontwikkelde) kennis en kennisproducten in het KJUS (informatiefunctie).

Lerend systeem

Het lerend systeem van het KJUS is gekoppeld aan de manier van leren van de buurtteams en bestaat uit vier aspecten:

  1. leren binnen de projecten;
  2. leren tussen de projecten;
  3. leren tussen de partners; 
  4. leren tussen het KJUS en de rest van het veld (en de regio).

Leernetwerk Utrecht: Leren voor de toekomst

Het netwerk Leren voor de toekomst is opgezet vanuit de academische werkplaatsen Utrecht en Risicojeugd. Het bestaat uit professionals van praktijkorganisaties, docenten uit onderwijsinstellingen (hbo, universitair, post-master), ervaringsdeskundige jeugdigen, opvoeders, onderzoekers en beleidsmakers. Zij verzamelen onderwerpen die relevant zijn voor onderlinge kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering binnen het brede jeugddomein. Een selectie van onderwerpen is uitgewerkt tot verschillende werkvormen die zijn ontwikkeld om onderzoek, opleidingen en praktijk dichter bij elkaar te brengen en de perspectieven van jongeren, ouders, professionals, studenten, docenten en onderzoekers beter te benutten. De werkvormen zijn via de website Leer mee in het jeugddomein te downloaden.

Scroll naar top