2020

Sekreve A, Campmans M, Bon-Martens M van, Orobio de Castro B. Doelgericht werken in wijkteams laat nog te wensen over. Kind & Adolescent Praktijk 2020;7 december 2020:1-12.

Bon-Martens M van, Heijst P van, Doesum T van, Jonkman H, Fafieanie V. Integrale hulp MBO-studenten. Integrale hulp via Begeleid Leren voor MBO-studenten met psychische problemen in Utrecht. Utrecht: Trimbos-instituut, 2020.

Sekreve ACV, Wijsbroek SAM, Branje S. De samenwerking tussen ambulant hulpverleners en informele mentoren. In: Ruig S de, Dam L van (red). Circulaire zorg, van JIM-aanpak naar een nieuwe kijk op jeugdhulpverlening. Amsterdam: Boom uitgevers, 2020.

Snetselaar RS, Liber JM, Hendriksen BR, Orobio de Castro B. Empowerende oudergroepen in de wijk. Gunstigere opvoeding en minder gedragsproblemen na deelname aan het Pittige Jaren programma. Gedragstherapie 2020;53(3):134-155.

Kesselring M, Wijsbroek S. Bezige burgers, actieve professionals. Pedagogiek in Praktijk 2020;116:44-47.

Odekerken MWA, Sarti A, Blokland L, Sondeijker F. Armoede en schulden: op weg naar een integrale aanpak. Verkennend praktijkgericht onderzoek naar de gevolgen voor kinderen/gezinnen en de rol van jeugdprofessionals in de ondersteuning. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut, 2020.

Sekreve ACV, Bon-Martens MJH van, Orobio de Castro B. Effectieve Basishulp in Utrecht. Eén gezin, één plan? Hulpvragen, doelen en doelbereik in de Gezinsplannen van de Buurtteams Jeugd & Gezin. Utrecht: Lokalis, 2020.

Sekreve ACV, Wijsbroek SAM, Branje S. Samenwerking tussen professionals in de basishulp en de specialistische hulp binnen de JIM-aanpak. Het JIM-project fase 1 over trajecten bij Youké waarin i.s.m. Lokalis met de JIM-aanpak wordt gewerkt. Zeist: Youké, 2020.

Sekreve ACV, Wijsbroek SAM, Branje S. Samenwerking tussen professionals in de specialistische hulp en informele mentoren binnen de JIM-aanpak. Het JIM-project fase 2 over trajecten bij Youké waarin met de JIM-aanpak wordt gewerkt. Zeist: Youké, 2020.

Sekreve ACV, Wijsbroek SAM, Branje S. Uiting van centrale concepten, onderliggend aan de JIM-aanpak, in het handelen van professionals binnen de specialistische hulp. Het JIM-project fase 3 over trajecten bij Youké waarin met de JIM-aanpak wordt gewerkt. Zeist: Youké, 2020.

2019

Graaf I de, Berg G van den, Meije D, Beekhoven E van, Pouwels R, Cromheecke H. Basishulp Lokalis in beeld. Observatieonderzoek naar kernelementen van oplossingsgericht werken en systeemgericht werken vanuit ecologisch perspectief. Utrecht: Trimbos-instituut, 2019.

Bon-Martens M van, Maas A van der, Sekreve A, Hautvast S, Klaassen E, Kennis M, Kempen M van, Wijsbroek S, Branje S. Opgaven voor de Utrechtse jeugd. Resultaten van een concept mapping procedure. Utrecht: Trimbos-instituut, 2019.

Kesselring M. Wijkacademies in beeld. Impressie van de Utrechtse Wijkacademies binnen het project Gewoon opvoeden versterken. Utrecht: Hogeschool Utrecht, 2019.

2018

Bon-Martens M van, Erp N van, Heijst P van, Luijn M van, Cuijpers M. Visie Integrale hulp MBO-studenten. Integrale hulp en ondersteuning voor MBO-studenten met psychische problemen in Utrecht. Utrecht: Trimbos-instituut, 2018.

Bon-Martens MJH van, Gilsing R. Proeftuin Basiszorg Jeugd GGZ Utrecht. Kernrapport. Utrecht: Trimbos-instituut, 2018.

Bon-Martens MJH van, Gilsing R. Achtergrondrapport Proeftuin Basiszorg Jeugd GGZ Utrecht. Bijlage bij het Kernrapport. Utrecht: Trimbos-instituut, 2018.

2016

Bon-Martens MJH van, Gilsing R, Vloothuis S, Tukker A, Weenink C, Wind EJ, Haaf J ten, Houtman R, Kempen M van. Visie op Basiszorg Jeugd GGZ. De ontwikkeling van een gedeeld, stedelijk conceptueel kader in Utrecht. Utrecht: Trimbos-instituut, 2016.

Folders

Infographic Succesvol samenwerken aan betere jeugdhulp, januari 2019

Folder Proeftuin Basiszorg Jeugd GGZ Utrecht, november 2016

Scroll naar top