Aanmelden Netwerkbijeenkomst

De Kenniswerkplaats Jeugd Utrecht Stad nodigt je uit om tijdens een inspirerende middag kennis te maken met andere partners van de KJUS en actuele kennis uit te wisselen. Ontdek wat er in Utrecht gebeurt op het gebied van mentale gezondheid van de jeugd en kom tot nieuwe samenwerkingen, gezamenlijke initiatieven en ideeën.

De KJUS organiseert bijeenkomsten rondom actuele maatschappelijke thema’s. Hier wisselen de deelnemers kennis en initiatieven uit over een thema vanuit verschillende perspectieven: jeugdigen en opvoeders, praktijk, beleid, onderzoek en opleidingen. Met als doel kennis uit te wisselen, initiatieven te ontplooien en de onderlinge relaties en samenwerking te bevorderen.

12 oktober 2021
15.00-17.00 uur
Online in MS Teams

Programma

15.00 Opening
Presentatie nieuw fundament voor mentaal welbevinden van de jeugd
Door Marloes Kleinjan (Trimbos-Instituut) en Anita Kraak (NJi)

15.30-15.45 Pitch inspiratietafels

15.45-16.50 Kies een tafel en ga uiteen in groepjes om kennis uit te wisselen & elkaar te inspireren over: 

  1. Collectieve Aanpak Buurtteam, KOOS en JoU voor jongeren met somberheidsklachten.
  2. Rol pandemie op ontwikkeling Utrechtse Jeugd.
  3. Versterken van de mentale gezondheid van kinderen en jongeren in het onderwijs.
  4. Samenwerken met inwoners rondom vraagstukken.
  5. Perspectief voor de dreumes en het jonge kind: Kernpartneraanpak.
  6. Stadsnetwerk Gelijke Kansen Jeugd Utrecht.

16.50-17.00 Afsluiting

Scroll naar boven