Via het menu vind je alle lopende KJUS projecten en afgeronde projecten van de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht, de voorloper van de KJUS.

Binnen de KJUS loopt het project Blijvend Leren en Innoveren voor Jeugd in Utrecht met als doel de zorg voor jeugd blijvend te verbeteren.

Onderzoeksvragen

  • Wat werkt om gezamenlijk en duurzaam de zorg voor jeugd systematisch en systemisch te onderzoeken en te verbeteren en wat is hiervoor nodig?
  • Wat werkt om de hulp rond de verschillende leefgebieden (wonen, financiën en onderwijs) dichter bij elkaar brengen en wat is hiervoor nodig?
  • Wat werkt om zicht te krijgen op in standhoudende en oorzakelijke factoren en hier effectief aandacht aan te besteden in de hulpverlening?

Wat levert het op?

Het ontwikkelen en verspreiden van relevante overdraagbare producten voor jeugdigen en ouders, praktijk, beleid, opleidingen en wetenschap.

Scroll naar boven