Project: Leren de zorg voor jeugd blijvend te verbeteren

 • Ontwikkelen methodiek voor systematisch innoveren
 • Hoe kunnen we gezamenlijk en duurzaam de zorg voor jeugd systematisch en systemisch onderzoeken en verbeteren?
  – Vanaf het begin gezamenlijk optrekken
  – Passend bij gedachtegoed transformatie
  – Vanuit de vraag van de stad, met benutten van kennis van inwoners, professionals, wetenschap, opleidingen, ondersteund met big data

Opgave 1 – Integraal werken over meer leefgebieden

 • Wonen, financiën en onderwijs in relatie tot hulp
  – Manier van hulpverlenen
  – ‘Leidende principes’
  – Verschillende settings/leefwerelden
  – Verschillende overgangen
 • Leren vanuit verschillende perspectieven

Opgave 2 – Zorg voor onderliggende factoren

 • Oorzaakgericht
 • Versterken beschermende factoren
  – Manier van hulpverlenen
  – ‘Leidende principes’
  – Verschillende settings/leefwerelden
 • Speciale aandacht voor impact van trauma
 • Leren vanuit verschillende perspectieven

Projecten bij aanvang van de AWTJ Utrecht

De AWTJ Utrecht is gestart met vier projecten, die zich richten op de belangrijkste uitdagingen voor de transformatie en dan vooral voor de teams Jeugd & Gezin.

Het eerste project (Gewoon opvoedenversterken) richt zich op het grensvlak tussen Gewoon Opvoeden (spoor 1) en de Basisulp in de buurtteams (spoor 2). De vraagstelling van dit project is hoe een sterke verbinding tussen beleid, organisaties, professionals, opvoeders en kinderen in deze twee sporen tot stand gebracht kan worden die nodig is om de transformatiedoelen te realiseren, in het bijzonder de wens om te ontzorgen, normaliseren en demedicaliseren.

Het tweede project (Empowerende oudergroepen) en het derde project (JIM-project) richten zich op het grensvlak tussen Basishulp (spoor 2) en Aanvullende zorg (spoor 3). De vraagstelling bij beide projecten is hoe gedrags- en gezinsproblemen die voorheen buiten de sociale context van gezinnen door specialisten werden behandeld, nu in de wijk met versterking van de eigen kracht van gezinnen en hun sociale netwerk duurzamer behandeld kunnen worden via de inzet van empowerende oudergroepen en het optimaliseren van een integrale samenwerking met informele mentoren.

Het vierde project (Effectieve Basishulp) richt zich op de Basishulp zelf en heeft de vraagstelling hoe een hoogwaardige en effectieve generalistische Basishulp ontwikkeld kan worden via het monitoren van beloop en effecten ervan bij cliënten en het benutten van de monitorresultaten, praktijkvoorbeelden en bestaande kennis uit praktijk, onderzoek, onderwijs en beleid bij het leerproces van professionals door de inzet van methodische transformatie bijeenkomsten.

Klein-en-fijn projecten

In kortlopende klein-en-fijn projecten werken professionals in praktijkinstellingen en/of studenten (in kader van stage-scriptie onderzoek) samen met onderzoekers via vraagarticulatie aan het opzetten, uitvoeren en beschrijven van een onderzoek.

Scroll naar top