Blijvend Leren en Innoveren voor Jeugd in Utrecht

Hoe kunnen we gezamenlijk en duurzaam de zorg voor jeugd systematisch en systemisch onderzoeken en verbeteren?

  • Vanaf het begin gezamenlijk optrekken
  • Passend bij gedachtegoed transformatie
  • Vanuit de vraag van de stad, met benutten van kennis van inwoners, professionals, wetenschap, opleidingen, ondersteund met big data

Onderzoeksvragen

  • Wat werkt om gezamenlijk en duurzaam de zorg voor jeugd systematisch en systemisch te onderzoeken en te verbeteren en wat is hiervoor nodig?
  • Wat werkt om de hulp rond de verschillende leefgebieden (wonen, financiën en onderwijs) dichter bij elkaar brengen en wat is hiervoor nodig?
  • Wat werkt om zicht te krijgen op in standhoudende en oorzakelijke factoren en hier effectief aandacht aan te besteden in de hulpverlening?

Wat levert het op?

Het ontwikkelen en verspreiden van relevante overdraagbare producten voor jeugdigen en ouders, praktijk, beleid, opleidingen en wetenschap.

Contact

Voor vragen neem contact op met projectleider Anouk de Gee via [email protected].

Scroll naar boven