In het verleden werd ‘gewoon opvoeden’ gezien als het voorportaal van de jeugdzorg. Sinds de transitie en transformatie is daar verandering in gekomen. Hoe krijgen belangrijke transformatiedoelstellingen als ontzorgen, normaliseren en demedicaliseren gestalte in de dagelijkse leefomgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien? En hoe kunnen wijkprofessionals en de Buurtteams Jeugd en Gezin daar een actieve rol in spelen? Daar gaat dit project over.

Achtergrond

In het ‘pre-transformatiedenken’ werd gewoon opvoeden gezien als het preventief voorportaal van de jeugdzorg. Maar gewoon opvoeden behelst veel meer dan preventie. Het gaat niet alleen om het gedrag van kinderen, maar ook over de dagelijkse problemen, uitdagingen en dilemma’s van het ouderschap. Deze variëren van vragen over de veiligheid in de wijk tot vragen over straatcultuur, loverboys, gezondheid en bewegen.

In het licht van de transformatie van de jeugdzorg is nu de vraag welke rol burgers zelf bij (het signaleren van) deze kwesties kunnen spelen en hoe zij, in samenwerking met professionals, kunnen bijdragen aan het versterken van het opgroei- en opvoedklimaat in de wijk (de pedagogische civil society).

Het project

‘Gewoon opvoeden versterken’ wordt uitgevoerd in drie Utrechtse pilotwijken: Hoograven, Kanaleneiland en Leidsche Rijn. Het project richt zich op de vorming van netwerken rondom opgroeien en opvoeden. Om deze wijknetwerken tot stand te brengen, gaat in elke pilotwijk een Wijkacademie van start. Een Wijkacademie bestaat uit een kerngroep van ouders en andere bewoners die in gesprek gaan over opvoedvraagstukken. Samen kiezen ze belangrijke thema’s om in de wijk aan de orde te stellen en zoeken zij naar creatieve manieren om andere bewoners van de wijk daarbij te betrekken.

Elke Wijkacademie wordt ondersteund door professionals uit spoor 1 (gewoon opvoeden) en spoor 2 (basishulp). Binnen de werkplaats zullen zowel de activiteiten van de Wijkacademies als de samenwerking tussen de professionals uit spoor 1 en 2 met onderzoek worden gevolgd.

Inbedding

De Wijkacademies Utrecht zijn ingebed in het programma ‘Wijkacademies Opvoeden en Meer’ van Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP). Landelijk zijn er nu een kleine 20 Wijkacademies actief. Meer informatie over de Wijkacademies Opvoeden is te vinden op www.wijkacademieopvoeden.nl.

Betrokken organisaties

Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, gemeente Utrecht, Lokalis, de Jeugdgezondheidszorg, sociaalmakelorganisaties DoenJa en VoorUit, jongerenwerk JoU Utrecht, Stichting BMP.

Contact

Dit project is inmiddels afgerond. Voor meer informatie mail naar [email protected].

Scroll naar boven