2023

Naar een stedelijke visie op normaliseren in Utrecht Resultaten van een group concept mapping procedure in de stad

Wat verstaan ouders, jongeren en professionals in Utrecht onder normaliseren? – Publieksversie van een onderzoeksverslag

2020

Bon-Martens M van, Heijst P van, Doesum T van, Jonkman H, Fafieanie V. Integrale hulp MBO-studenten. Integrale hulp via Begeleid Leren voor MBO-studenten met psychische problemen in Utrecht. Utrecht: Trimbos-instituut, 2020.

Odekerken MWA, Sarti A, Blokland L, Sondeijker F. Armoede en schulden: op weg naar een integrale aanpak. Verkennend praktijkgericht onderzoek naar de gevolgen voor kinderen/gezinnen en de rol van jeugdprofessionals in de ondersteuning. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut, 2020.

Sekreve ACV, Bon-Martens MJH van, Orobio de Castro B. Effectieve Basishulp in Utrecht. Eén gezin, één plan? Hulpvragen, doelen en doelbereik in de Gezinsplannen van de Buurtteams Jeugd & Gezin. Utrecht: Lokalis, 2020.

Sekreve ACV, Wijsbroek SAM, Branje S. Samenwerking tussen professionals in de basishulp en de specialistische hulp binnen de JIM-aanpak. Het JIM-project fase 1 over trajecten bij Youké waarin i.s.m. Lokalis met de JIM-aanpak wordt gewerkt. Zeist: Youké, 2020.

Sekreve ACV, Wijsbroek SAM, Branje S. Samenwerking tussen professionals in de specialistische hulp en informele mentoren binnen de JIM-aanpak. Het JIM-project fase 2 over trajecten bij Youké waarin met de JIM-aanpak wordt gewerkt. Zeist: Youké, 2020.

Sekreve ACV, Wijsbroek SAM, Branje S. Uiting van centrale concepten, onderliggend aan de JIM-aanpak, in het handelen van professionals binnen de specialistische hulp. Het JIM-project fase 3 over trajecten bij Youké waarin met de JIM-aanpak wordt gewerkt. Zeist: Youké, 2020.

2019

Graaf I de, Berg G van den, Meije D, Beekhoven E van, Pouwels R, Cromheecke H. Basishulp Lokalis in beeld. Observatieonderzoek naar kernelementen van oplossingsgericht werken en systeemgericht werken vanuit ecologisch perspectief. Utrecht: Trimbos-instituut, 2019.

Bon-Martens M van, Maas A van der, Sekreve A, Hautvast S, Klaassen E, Kennis M, Kempen M van, Wijsbroek S, Branje S. Opgaven voor de Utrechtse jeugd. Resultaten van een concept mapping procedure. Utrecht: Trimbos-instituut, 2019.

2018

Bon-Martens M van, Erp N van, Heijst P van, Luijn M van, Cuijpers M. Visie Integrale hulp MBO-studenten. Integrale hulp en ondersteuning voor MBO-studenten met psychische problemen in Utrecht. Utrecht: Trimbos-instituut, 2018.

Bon-Martens MJH van, Gilsing R. Proeftuin Basiszorg Jeugd GGZ Utrecht. Kernrapport. Utrecht: Trimbos-instituut, 2018.

Bon-Martens MJH van, Gilsing R. Achtergrondrapport Proeftuin Basiszorg Jeugd GGZ Utrecht. Bijlage bij het Kernrapport. Utrecht: Trimbos-instituut, 2018.

2016

Bon-Martens MJH van, Gilsing R, Vloothuis S, Tukker A, Weenink C, Wind EJ, Haaf J ten, Houtman R, Kempen M van. Visie op Basiszorg Jeugd GGZ. De ontwikkeling van een gedeeld, stedelijk conceptueel kader in Utrecht. Utrecht: Trimbos-instituut, 2016.

Scroll naar boven