De KJUS organiseert bijeenkomsten rondom actuele maatschappelijke thema’s. Hier wisselen de deelnemers kennis en initiatieven uit over een thema vanuit verschillende perspectieven: jeugdigen en opvoeders, praktijk, beleid, onderzoek en opleidingen. Met als doel kennis uit te wisselen, initiatieven te ontplooien en de onderlinge relaties en samenwerking te bevorderen.

Bekijk hier onze volgende bijeenkomst:

Bekijk hier de afgelopen bijeenkomsten.

Scroll naar boven