De Kenniswerkplaats Jeugd Utrecht Stad (KJUS) heeft als missie het verbinden van jeugdigen, ouders, praktijk, beleid, onderzoek en opleiding om zorg en ondersteuning voor jeugdigen en gezinnen te vernieuwen en te verbeteren, zó dat alle jeugdigen gezond en veilig kunnen opgroeien en zo goed mogelijk kunnen meedoen in hun eigen leefwereld: thuis, op school en in de buurt.   

De werkplaats richt zich op maatschappelijke opgaven en systeemontwikkeling van de Jeugdhulpregio Stad Utrecht. De kern van onze activiteiten is samen leren en stapsgewijs vernieuwen.  

Netwerkorganisatie

Opgave gericht

  • Inhoudelijk aansluiten op gezamenlijk bepaalde maatschappelijke opgaven.
  • Vernieuwing en continue verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van het Utrechtse model.
  • Jeugdigen centraal, speciale aandacht voor kwetsbare groepen.
  • Cyclisch leren en verbeteren van de bijdrage aan de opbrengst voor jeugdigen en ouders.

Interactie gericht

  • Flexibele ruimte voor deelname van een grote diversiteit van relevante actoren.
  • Deelcoalities voor specifieke project- en kennisactiviteiten.
  • Samenwerken en aansluiten op relevante (regionale) initiatieven en netwerken.
  • Cyclisch leren en verbeteren van het functioneren van de (samenwerking in de) KJUS zelf.
Scroll naar boven