27 juni 2019 Utrechtse Jeugd Meetup Polarisatie en vervreemding bij jongeren

Jongeren en hun ouders staan soms voor extra uitdagingen in opgroeien en opvoeden, zoals het omgaan met vervreemding en polarisatie. Hoe leven deze thema’s onder jongeren in de online- en offline-wereld? En wat weten we daarvan? Op welke manier kunnen professionals uit het jeugdveld jongeren en hun opvoeders ondersteunen, zodat zij weerbaar zijn tegen spanningen en negatieve ervaringen? 

De Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (AWTJ) Utrecht organiseert regionale kennisbijeenkomsten over actuele thema’s die te maken hebben met de transformatieopgaven. Tijdens een Utrechtse Jeugd Meetup wordt zo’n thema vanuit verschillende perspectieven bekeken: beleid, kennis en praktijk. Dit doen we samen met jeugdigen en opvoeders. Met als doel kennis te delen en het debat te bevorderen.

De sprekers delen elk in 15 minuten hun kennis en ervaringen. Aansluitend is volop ruimte voor discussie, onder leiding van dagvoorzitter Erik Klaassen (Strategische adviseur Kwaliteit, ontwikkeling en veiligheid bij Youké). We sluiten de Meetup af met een drankje.

Praktische informatie

Datum:Donderdag 27 juni 2019
Tijdstip:15.00-17.00 uur
Locatie:Collegezaal 2.003B, Hogeschool Utrecht
Padualaan 101, Utrecht
Klik hier voor de routebeschrijving

Nora Hammidi, senior adviseur bij Platform JEP (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), adviseert gemeenten en professionals die met jeugd werken over scholing en aanpak van de preventie van polarisatie. Ze doet dit vanuit haar kennis van de thematiek, het ontwerpen van leeraanbod en haar ervaring in het werken met jongeren en docenten aan het bespreekbaar maken van maatschappelijk gevoelige thema’s.

Ron van Wonderen is sociaalpsycholoog en themacoördinator Sociale Stabiliteit bij het Kennisplatform Integratie & Samenleving en senior onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut. Ron houdt zich als onderzoeker bezig met de thema’s polarisatie, wijken en jeugd. In opdracht van Platform JEP heeft hij meegewerkt aan het onderzoek “Jongeren en polarisatie. Verkenning naar polarisatie waarbij jongeren zijn betrokken, en gehanteerde werkwijzen om hier mee om te gaan.” Recent heeft hij een praktische handreiking gemaakt voor professionals en gemeenten om polarisatie op buurtniveau vroegtijdig te signaleren, voorkomen en verminderen, en verbinding en cohesie tussen groepen te versterken. Download de handreiking hier.

Dennis de Vries, nu directeur Stichting Vreedzaam, maakte als leerkracht en later als locatieleider op OBS Overvecht in Utrecht kennis met de impact van het programma van De Vreedzame School. Hij is inmiddels gecertificeerd trainer voor De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk en stedelijk regisseur in Utrecht., nu directeur Stichting Vreedzaam, maakte als leerkracht en later als locatieleider op OBS Overvecht in Utrecht kennis met de impact van het programma van De Vreedzame School. Hij is inmiddels gecertificeerd trainer voor De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk en stedelijk regisseur in Utrecht.

Nora el Abdouni is sociaal werker, trainer en sinds oktober 2018 adviseur bij Platform JEP. Zij zet zich al ruim 8 jaar in voor het bespreekbaar maken van spannende onderwerpen als vervreemding, seksualiteit, discriminatie en radicalisering. Met vallen en opstaan heeft zij geleerd wat wel en wat niet werkt in het omgaan met polarisatie en haar verschijningsvormen.

Scroll naar boven