Wat kan er verbeterd worden aan de hulp aan jeugdigen en gezinnen in Utrecht? Daar houdt de Kenniswerkplaats Jeugd Utrecht Stad zich mee bezig. Het doel is dat alle jeugdigen in de stad Utrecht dezelfde kansen krijgen en zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. De Kenniswerkplaats is een samenwerking tussen jeugdigen, ouders, praktijk, beleid, onderwijs, opleidingen en onderzoek.

Over de werkwijze
Kenmerkend voor de werkwijze van de Kenniswerkplaatsen Jeugd is de gelijkwaardige samenwerking, in alle fasen van het onderzoek, met jeugd, ouders, onderzoek, beleid, praktijk, onderwijs, en opleidingen. Bij praktijkgericht onderzoek stellen we met alle betrokkenen expliciet doelen op voor:

  • kennisontwikkeling (welke onderzoeksvragen worden beantwoord?);
  • persoonlijke ontwikkeling (wat willen de betrokkenen bij het onderzoek leren?);
  • en systeemontwikkeling (wat willen we met het onderzoek verbeteren?).

Zo vergroten we de relevantie en kwaliteit van het onderzoek voor alle betrokkenen en daarmee de bruikbaarheid en doorwerking van de ontwikkelde kennis.

De KJUS bouwt voort op de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (AWTJ) Utrecht (looptijd 2015 t/m 2019).

De KJUS is één van de veertien Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd in Nederland met een looptijd van september 2020 tot september 2024. De Kenniswerkplaats is mede mogelijk gemaakt door subsidie vanuit het ZonMw-programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd 2020 – 2024. Meer weten over de Kenniswerkplaatsen? Bekijk in de video de introductie over de Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd. En ga naar de website van Werkplaatsen Jeugd.

Scroll naar boven