Op 12 oktober 2021 waren alle partners van de Kenniswerkplaats Jeugd Utrecht Stad uitgenodigd om tijdens een inspirerende middag kennis met elkaar te maken en actuele kennis uit te wisselen. Het thema was mentale gezondheid van de jeugd in Utrecht. Wat is er zoal gedeeld en gepresenteerd? Een terugblik:

Presentatie nieuw fundament voor mentaal welbevinden van de jeugd

Door Marloes Kleinjan (Trimbos-Instituut) en Anita Kraak (NJi)

Anita en Marloes vertelden over het mentaal welbevinden van jeugdigen en de invloed van corona. Uit verschillende onderzoeken, zoals ‘Geluk onder druk?’, ‘Effect van Corona op Jeugd, Gezin en Jeugdveld’ en ‘Mentaal Kapitaal’ blijkt onder meer dat kinderen en jongeren stress ervaren (zowel op school als in de vrije tijd) van de hoge maatschappelijke normen. Lees hierover meer in het essay ‘Geef jeugd meer tijd en ruimte om op te groeien‘.

Lees ook over het belang van sporten.

”Familieklas (voorbeeld uit Denemarken); samenwerking thuis – school – kind – welbevinden en leren.”

Collectieve aanpak voor jongeren met somberheidsklachten

Gesprek onder leiding van Mariëlle Verseveld (Lokalis) en Saskia van Valkenhoef over de Collectieve Aanpak van het Buurtteam, KOOS en JoU voor jongeren met somberheidsklachten.

”Wat ik heel mooi vind is als er uitleg gegeven wordt aan jongeren dat veel gevoelens normaal zijn etc. Bijvoorbeeld met behulp van Je Brein de Baas?! maar daarin ook team meenemen EN ouders.”

Rol pandemie op ontwikkeling Utrechtse Jeugd

Presentaties van:

  • Susan Branje van de Universiteit Utrecht over verschillende onderzoeken naar de impact van de COVID-19 pandemie op emotioneel, sociaal en academisch functioneren van de jeugd.
  • Manja van Wezep en Marielle Beijersbergen van de Gemeente Utrecht over de Volksgezondheidmonitor van Utrecht. Zie ook de Volksgezondheidsmonitor.
  • Marije Kesselring en Anna van Spanje van Hogeschool Utrecht over het onderzoek naar de impact van COVID-19 op het gezinsleven. Meer weten? Ga naar de website of lees de highlights van het onderzoek in deze Sway.

”Geen cijfers meer geven, maar feedback – feed forward”

Versterken mentale gezondheid in het onderwijs

Gesprek onder leiding van Marloes Kleinjan (Trimbos-instituut) en Annemarie Postma (Gemeente Utrecht) over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en onderwijs na corona vanuit gemeentelijk perspectief, zie ook de presentatie. Het gesprek ging onder andere over dilemma’s en de Staat van de Jeugd Utrecht.

Tips en gedeelde links:

”Wat ik ook zo mooi vind is als er met jongeren gepraat wordt over wat veerkracht is. Dat kan ook maar zo een ‘prestatie’ worden, want dan moet je ook nog veerkracht hebben… er is veel misverstand over, ook in teams.”

Stadsnetwerk Gelijke Kansen Jeugd Utrecht

Emine Yildirim (Gemeente Utrecht) en Dirkje van den Berg (Taal Doet Meer) gingen met de deelnemers in gesprek over gelijke kansen voor de jeugd in Utrecht aan de hand van vragen in Mentimeter.

Zie ook de presentatie over de aanpak binnen Stadsnetwerk Gelijke Kansen. Zij zetten zich in voor ondersteuning op het gebied van taal, huiswerk, talentontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en opvoeding.

”Hoe kunnen we kinderen de ruimte geven om zich breed te ontwikkelen? Op een manier dat ze ook fouten mogen maken.”

Uitwisseling over het aanpakken van kansengelijkheid:

  • Sportpedagogen inzetten. Wat is bij sportclubs nodig aan pedagogische kwaliteit?
    Sport combineren met het onderwijs.
  • Werken vanuit de scholen, waarbij ook een rol weggelegd is voor schoolpsychologen.
  • Kennispartners nog steviger aanhaken: ook studenten met de visie van kansengelijkheid opleiden.
  • Hoe faciliteren we de school om de schil om de school heen te kunnen organiseren?

De KJUS organiseert bijeenkomsten rondom actuele maatschappelijke thema’s. Hier wisselen de deelnemers kennis en initiatieven uit over een thema vanuit verschillende perspectieven: jeugdigen en opvoeders, praktijk, beleid, onderzoek en opleidingen. Met als doel kennis uit te wisselen, initiatieven te ontplooien en de onderlinge relaties en samenwerking te bevorderen.

Scroll naar boven